fbpx

Az alapítás célja

A díj létrehozását a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület kezdeményezte, Sipos István családjának jóváhagyásával, azzal a céllal, hogy elismerje a vasút világában kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégák több évtizedes teljesítményét.

A díj alapítója és odaítélője a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSE

A díjat a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület évente egy díjazottnak adja át, a Magyar Vasút konferencián, a szakma képviselőinek javaslatai alapján. A díjazott jelölésére szóló kiírást a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület hirdeti meg honlapján és a szakmai sajtóban. A díj évente egyszer ítélhető oda, legfeljebb egy személynek. Jelölni – indokolással ellátva – a vasút érdekében több mint húsz éve kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereket lehet. 

Jelölésre a magyar vasúti szakma képviselői jogosultak. A jelölések beérkezését követően augusztus 15. napjáig a 3 tagú bírálóbizottság egyhangúan dönt a díjazott személyéről. A bírálóbizottság tagjait a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület elnöksége jelöli ki minden év első elnökségi ülésén.A díjazott nevét a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület közzéteszi a honlapján.

A Díj

A díj 10 cm átmérőjű bronz plakett, Sipos István arcképével, körülötte „HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület Sipos István-díj”szöveg. A díj anyagi juttatással nem jár. A díjat elnyert személy adományozást igazoló okiratot kap, mely tartalmazza a díjazott nevét, a Sipos István-díj feliratot és a díj odaítélésének évét.